Kiểm tra điều chỉnh hệ thống phanh xe toyota bốn chỗ?

Trả lời:
Đây là điều tương đối khó, không thể truyền đạt hết qua trang web này. Nếu bạn là người sử dụng xe, chỉ cần quan tâm đến tình trạng của hệ thống thắng, cảm giác ở pedal thắng và khoảng cách thắng (vết thắng) so với trước đây hoặc so với xe tương tự. Nếu thấy thắng trên xe mình không bình thường, nên mang xe đến trạm sửa chữa có năng lực để kiểm tra sửa chữa.

  Ý kiến bạn đọc