Hồ sơ chuẩn bị vay ngân hàng

Quý khách có thể xem các thông tin hồ sơ chuẩn bị vay Ngân hàng bên dưới.
I/ CÔNG TY
-    Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư
-    Giấy chứng nhận mã số thuế
-    Giấy đăng ký mẫu dấu
-    Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
-    Hộ khẩu+ CMND của người đại diện theo pháp luật

II/ CÁ NHÂN
-    Hộ khẩu + CMND còn hiệu lực của 2 vợ chồng (nếu đã có gia đình)
-    Giấy kết hôn
-    Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa có gia đình/đã ly hôn)
-    Hợp đồng lao đồng còn hiệu lực (nếu là cán bộ/công nhân viên)
-    Bảng sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất (Hình thức trả lương qua chuyển khoản ngân hàng đối với cán bộ/ công nhân viên)
-    Giấy tờ sở hữu nhà đất (nếu kinh doanh tại nhà)
-    Hợp đồng cho thuê nhà/xe/ bất động sản,… ( cá nhân tự doanh)
-    Sổ sách/ giấy tờ có liên quan để chứng minh tài chính

III/ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
-    Hộ khẩu + CMND còn hiệu lực của 2 vợ chồng (nếu đã có gia đình)
-    Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa có gia đình/đã ly hôn)
-    Giấy kết hôn
-    Biên lai thuế 3 tháng gần nhất (tùy ngân hàng)
-    Sổ ghi chép nội bộ/ sổ giao hàng/ sổ thu chi…..
-    Giấy tờ sở hữu nhà đất (nếu kinh doanh tại nhà)

  Ý kiến bạn đọc